Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Odredbe i uvjeti za korištenje ove Internet stranice

Ova web stranica i slične web stranice koje su njezin sastavni dio (dalje u tekstu "Stranica") nude informacije o hotelima, odmaralištima i ostalim privremenim objektima za boravak (dalje u tekstu "Objekt") koje su u vlasništvu, pod upravom kompanije HUP-ZAGREB d.d. i/ili njezinih podružnica i pridruženih društava (dalje u tekstu "HUP-ZAGREB d.d."). Ovu Stranicu i usluge svakog njezina područja djelovanja nudi isključivo HUP-ZAGREB d.d. Ponuda takvih dobara i/ili usluga uvjetovana je korisnikovim prihvaćanjem (prihvaćanje "korisnika" ili "Vaše prihvaćanje") odredbi, uvjeta i obavijesti navedenih u ovom dokumentu i na drugim pripadajućim stranicama) (dalje u tekstu "Uvjeti").
 

AKO KORISTITE, GLEDATE, PRENOSITE, MEMORIRATE U OBLIKU SIGURNOSNE KOPIJE ILI POHRANJUJETE OVU STRANICU ILI NEKE OD NJEZINIH USLUGA, FUNKCIJA ILI SADRŽAJA, SMATRA SE DA STE PRISTALI NA SVE I SVAKU POJEDINAČNU ODREDBU, UVJET I OBAVIJEST NA OVOJ STRANICI ("SPORAZUM") BEZ IZMJENE. AKO SE S OVIM NE SLAŽETE, MOLIMO DA PRESTANETE KORISTITI STRANICU I SMJESTA JE NAPUSTIITE.

Korištenje Stranice

Usluge ove Stranice dostupne su pojedincima koji mogu sklapati pravno obvezujuće ugovore prema pozitivnim zakonima te stoga nisu dostupne maloljetnicima. Korištenjem ove Stranice priznajete da ste pravno gledano dovoljno stari za korištenje ove Stranice i za nastanak pravovaljane obveze po bilo kakvoj odgovornosti koja nastane uslijed korištenje ove Stranice. Također jamčite da ste pravno ovlašteni izvršiti putničku rezervaciju i/ili kupnju u svoje ime ili ime druge osobe čiji ste opunomoćenik.

Smijete koristiti ovu Stranicu samo kako biste izvršili pravovaljanu rezervaciju ili kupnju te ne smijete koristiti ovu Stranicu u neku drugu svrhu, uključujući bez ograničenja vršenje bilo kakvih neodređenih, krivih ili lažnih rezervacija.

Ova je Stranica namijenjena samo Vašoj vlastitoj uporabi. Komercijalno korištenje ove Stranice je strogo zabranjeno bez ranijeg pismenog odobrenja dobivenog od HUP ZAGREB d.d-a. Pristajete da nećete koristiti ovu Stranicu za lančana pisma, bezvrijedne mailove, spamove, sugestije (komercijalne ili nekomercijalne prirode) ili učestalo komuniciranje bilo kakve vrste, uključujući ali se ne ograničavajući na distribucijske liste, i to s osobama koje nemaju posebno dopuštenje za uključenje na takvu listu. Također, pristajete da nećete stvoriti nikakvu hypertext vezu s bilo kojom web stranicom koju Vi kontrolirate ili sličnu vezu s ovom Stranicom bez pismenog odobrenja HUP-a ZAGREB d.d. Pristajete na to da se nećete predstavljati pod lažnim imenom te izjavljujete da niste predstavnik neke druge osobe, bez obzira na to bila ona izmišljena ili ne, što uključuje i svakog zaposlenika ili HUP-ZAGREB d.d. ovog agenta ili bilo koju treću osobu koja pruža usluge u vezi s ovom Stranicom.

Slažete se da nećete koristiti nikakve robote, spidere ili ikakve druge automatske uređaje ili ručne procese za promatranje ili kopiranje Stranice, kao i sadržaja i informacija koje ona sadrži, osim ako nemate prethodno pismeno odobrenje od HUP-ZAGREB d.d.-a. Slažete se da nikakvim sredstvima nećete ometati ili pokušati ometati pravilno funkcioniranje ove Stranice. Slažete se da Stranicu HUP-ZAGREB d.d. i/ili nećete ugroziti nikakvim (i) virusima, crvima, vremenskim bombama i/ili drugim sredstvima kompjutorskog programiranja kojima je namjera uništiti, ometati, prekidati ili prisvajati bilo koji sustav, podatke ili informacije te (ii) bilo kakvim sadržajima koji mogu uzrokovati materijalnu odgovornost HUP-ZAGREB d.d.-a ili uzrokovati da HUP-ZAGREB d.d. izgubi (u cijelosti ili djelomično) usluge svojih dobavljača.
 

Ostala mjesta na kojima se nalaze odredbe

Ovim ovih odredbi, pristajete na odredbe, uvjete i napomene navedene pod sljedećim linkovima, koji su također sastavni dio ovog Sporazuma:

 • Odredbe i uvjeti Izjave o privatnosti podataka HUP Zagreb d.d. mogu se naći pod sljedećim linkom:


Informacije o vlasničkim pravima

Ova stranica sadrži vlasnička prava koja HUP-ZAGREB d.d. posjeduje.Ova Stranica i sadržaj koji se nalazi na ovoj Stranici ne smije se umnožavati, reproducirati, ponovno objavljivati, učitavati, objavljivati u obliku postova, mijenjati, prenositi ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja HUP-ZAGREB d.d.a, osim što je dopušteno downloadirati, prikazivati i ispisivati jedan primjerak materijala koji su predstavljeni na ovoj Stranici na jednom računalu koji je za vašu osobnu i nekomercijalnu uporabu. Neovlašteno korištenje ove Stranice i/ili materijala koje sadrži ova Stranica može ugroziti pripadajuće autorsko pravo, zaštićeni znak, druge zakone o intelektualnom vlasništvu ili slične zakone. Nužno je poštivati autorsko pravo i oznake zaštićenog proizvoda, uključujući i sve ostale vlasničke naznake sadržane u materijalima. Korištenje takvih materijala na nekoj drugoj web stranici ili u nekom drugom okruženju umreženih računala strogo je zabranjeno.


Softver

Bilo koji softver koji se može downloadirati s ove Stranice ("Softver") zaštićeni je rad HUP-ZAGREB d.d.a i/ili trećih osoba koji su izdavatelji licence. Bilo kakva reprodukcija ili ponovna distribucija Softvera izričito je zabranjena zakonom i može uzrokovati ozbiljne građanske i krivične kazne. Prekršitelji zakona bit će sudski gonjeni. Bez ograničavanja prethodno rečenog, umnožavanje ili reprodukcija Softvera za daljnju reprodukciju ili ponovnu distribuciju izričito je zabranjena.

Povratna informacija od korisnika

Slanjem bilo kakvih ideja, komentara, prijedloga ili drugih informacija u Chat Room ili HUP-ZAGREB d.d. u vezi s poboljšanjem Stranice i/ili usluga koje su vezane uz Stranicu (dalje u tekstu "Povratna informacija") pristajete da takva povratna informacija postaje i ostaje vlasništvo HUP-ZAGREB d.d.-a. Nikakva povratna informacija nije predmet obveze povjerljivosti od strane HUP-ZAGREB d.d.-a niti će HUP-ZAGREB d.d. biti odgovoran za bilo kakvo korištenje ili objavu Povratne informacije. HUP-ZAGREB d.d. će posjedovati sva prava u vezi Povratne informacije (uključujući bez ograničenja pravo intelektualnog vlasništva i moralna prava), te ima pravo na korištenje Povratne informacije bez ograničenja u bilo koju svrhu, komercijalnu ili neku drugu, bez mogućnosti nadoknađivanja Vaše štete.

Također jamčite da se nositelj bilo kakvih prava, uključujući i moralna prava na taj sadržaj, odrekao potpuno i pravomoćno svih prava te Vam je pravovaljano i neopozivo odobrio da vlasnička prava prenesete na gore navedeni HUP-ZAGREB d.d.


Privatnost, korištenje osobnih informacija

HUP-ZAGREB d.d. poštuje privatnost korisnika ove Stranice te pruža mogućnost davanja Izjave o privatnosti putem interneta, tkz. HUP-ZAGREB d.d. Online Izjavu o privatnosti kako biste bili obaviješteni o korištenju informacija koje HUP-ZAGREB d.d. prikuplja na ovoj Stranici. Ovime priznajete i slažete se da ste pročitali i pristali na uvjete Izjave o privatnosti koja se nalazi pod linkom: xy….., koji je sastavni dio ovog teksta.

Ako rezervirate ili kupujete putničke usluge putem ove Stranice, informacije koje ste nam povjerili o sebi hotel ili drugim uključenim trećim osobama kako bismo pripremili Vaše putničke aranžmane.

Ova Stranica sadrži linkove s drugim stranicama koje mogu sadržavati povjerljive informacije o Vama. Kada kliknete na jedan od tih linkova, otvorit ćete drugu web stranicu za koju ova Stranica više nije odgovorna. Savjetujemo vam da pročitate odredbe o povjerljivosti svih takvih stranica jer se odredbe svake stranice mogu znatno razlikovati od HUP-ZAGREB d.d.ove Online Izjave o privatnosti.

 

Nastavno na gore opisane okolnosti, HUP-ZAGREB d.d. može objaviti informacije ako je tako propisano zakonom, sudskom odlukom ili od strane vladinog ili zakonodavnog tijela, te u dobroj vjeri ako prevladava mišljenje da je objavljivanje inače potrebno ili preporučljivo uključujući bez ograničenja zaštitu HUP-ZAGREB d.d.ovih prava ili imovine kada postoji razlog za vjerovanje da je objava informacija neophodna kako bi se otkrilo, imenovalo ili omogućilo pravno djelovanje protiv nekoga tko je možda ometao naša prava i imovinu, bez obzira na to bilo to namjerno ili slučajno, ili ako su nekom drugom mogle naštetiti takve aktivnosti.


Promatranje

Prihvaćate da HUP-ZAGREB d.d. nije obvezan, ali može promatrati i kontrolirati informacije koje prenosite putem Stranice. Slažete se da HUP-ZAGREB d.d. može cenzurirati, uređivati, ukloniti ili zabraniti prenošenje ili primanje bilo kakvih informacija koje HUP-ZAGREB d.d. smatra neprikladnima ili čak povredom ovih odredbi te može koristiti bilo koju informaciju koja je potrebna za Stranicu i/ili zaštitu prava ili imovine HUP-ZAGREB d.d.-a. Prihvaćate da HUP-ZAGREB d.d. također može promatrati i kontrolirati pohranjene informacije bez ograničenja. Ovime prihvaćate i priznajete takvo promatranje i kontroliranje.


Povezane web stranice

Ova Stranica uključuje linkove s drugim web stranicama. HUP-ZAGREB d.d. omogućuje takve linkove isključivo kako bi Vama izišao u susret i kako biste vi bili informirani. HUP-ZAGREB d.d. nije prekontrolirao sve informacije na drugim web stranicama. Uključivanje tih linkova ni na koji način ne pokazuje da HUP-ZAGREB d.d. odobrava, podržava ili pristaje na sadržaj, oglase, proizvode, usluge, metode ili druge materijale dostupne na ostalim web stranicama. HUP-ZAGREB d.d. ni bilo koji drugi dobavljač ili pružatelj usluga u vezi s ovom Stranicom nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice te ne predstavlja niti daje jamstvo za bilo kakve web stranice ili sadržaje materijala na takvim web stranicama. Ako odlučite pristupiti drugim web stranicama, to činite na vlastitu odgovornost. Ostale web stranice mogu uključivati linkove s ovom Stranicom. Uključivanje takvih linkova ne znači da su ostale stranice odobrile, podržale ili pristale na sadržaj, oglase, proizvode, usluge, metode ili ostale materijale koji su dostupni na ovoj Stranici.


Objava oglasa. Točnost.

Opis proizvoda koji se nalazi na stranicama o našim proizvodima predstavlja naše dobavljače. Stranica može sadržavati tehničke netočnosti, tipografske pogreške ili propuste. HUP-ZAGREB d.d. nije odgovoran za tipografske greške ili greške u cijenama, informacijama o proizvodima, oglasima ili prijevozu. Oglašene cijene i dostupne količine mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. HUP-ZAGREB d.d. pridržava pravo mijenjanja, ispravljanja i/ili poboljšavanja Stranice, proizvoda i programa opisanih u takvim informacijama u bilo kojem trenutku bez ranije obavijesti.


Nesporazumi / Izgubljene transakcije

HUP-ZAGREB d.d. i bilo koji drugi dobavljač proizvoda ili usluga u vezi s ovom Stranicom nije odgovoran za propuste u komuniciranju, greške, poteškoće ili izgubljene, ukradene ili krivo usmjerene prijenose poruka, poruke, unose ili sigurnost bilo kakvih takvih komunikacija. Nadalje, HUP-ZAGREB d.d. i bilo koji drugi dobavljač proizvoda ili usluga u vezi s ovom Stranicom nije odgovoran za netočno ili neispravno unesene informacije, bez obzira na to je li ih unio korisnik ili je za njih kriva neka oprema ili program u vezi s ovom Stranicom ili pak tehnička ili ljudska pogreška koja se može pojaviti u obrađivanju informacija koje su povezane s ovom Stranicom. HUP-ZAGREB d.d. i svi dobavljači proizvoda ili usluga u vezi s ovom Stranicom mogu otkazati ili izmijeniti rezervacije ako se čini da je korisnik uključen u pronevjeru ili neprimjerenu aktivnost ili ako pod nekim drugim okolnostima izgleda da rezervacije sadrže ili su rezultat pogreške ili propusta.

Slažete se da HUP-ZAGREB d.d. ni ostali dobavljači proizvoda i usluga u vezi s ovom Stranicom nisu odgovorni za bilo kakve štete koje mogu nastati kao rezultat nekih putničkih ili hotelskih aranžmana ili ostalih narudžbi koje ste Vi naručili ili izvršili na ovoj Stranici, a one nisu obrađene ili prihvaćene zbog nekog razloga.


Osobne informacije. Informacije o kreditnoj kartici

PRISTAJETE DA HUP-ZAGREB D.D. I BILO KOJI DRUGI DOBAVLJAČ PROIZVODA ILI USLUGA U VEZI S OVOM STRANICOM NIJE NI MATERIJALNO NI NA KOJI DRUGI NAČIN ODGOVORAN ZA OZLJEDU, GUBITAK ILI ŠTETU NANESENU VAŠEM RAČUNALU TE ZA PRESRETANJE ILI KORIŠTENJE INFORMACIJA O KREDITNOJ KARTICI ILI OSTALIH INFORMACIJA KOJE SE SMATRAJU OSOBNIMA, A VEZANE SU ILI PROIZLAZE IZ KORIŠTENJA OVE STRANICE ILI BILO KAKVIH POVEZANIH ILI PRIDRUŽENIH STRANICA.

HUP-ZAGREB D.D. NE JAMČI NITI NE ZASTUPA POVJERLJIVOST BILO KAKVE KOMUNIKACIJE ILI INFORMACIJE PRENESENE NA OVOJ STRANICI, KAO I BILO KOJOJ WEB STRANICI KOJA JE POVEZANA S OVOM STRANICOM. PRISTAJETE DA HUP-ZAGREB D.D. I SVAKI DOBAVLJAČ PROIZVODA ILI USLUGA U VEZI S OVOM STRANICOM NISU ODGOVORNI ZA POVJERLJIVOST BILO KAKVIH INFORMACIJA (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA INFORMACIJE O KREDITNIM KARTICAMA, INFORMACIJE KOJE SE SMATRAJU OSOBNIMA, E-MAIL ADRESU, TELEFONSKI BROJ ITD.). HUP-ZAGREB D.D. I SVAKI DOBAVLJAČ PROIZVODA ILI USLUGA U VEZI S OVOM STRANICOM NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE KOJE MOGU PROIZAĆI IZ OBJAVLJIVANJA OVAKVIH INFORMACIJA.


Angažiranje trećih osoba kao dobavljača

Kako bi ponudio usluge u vezi s ovom Stranicom i izvršio rezervacije ili narudžbe koje korisnici vrše na ovoj Stranici, HUP-ZAGREB d.d. može angažirati treće osobe kao dobavljače. Odobravate i slažete se da prijevoznici, hoteli i ostali dobavljači koji omogućuju putovanje ili ostale usluge za HUP-ZAGREB d.d. mogu biti neovisni izvođači, a ne službenici ili zaposlenici HUP-ZAGREB d.d.- a. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici za proizvode i usluge kupljene na ovoj Stranici mogu biti povezani s trećim osobama kao dobavljačima ili njihovim pripadajućim krajnjim dobavljačima, a ne sa HUP-ZAGREB d.d.om ili hotelom u kojem ste izvršili rezervaciju.

Pristajete na odredbe i uvjete kupnje koje je postavio HUP-ZAGREB d.d. Slažete se da bilo kakvo kršenje uvjeta za kupnju koje postavlja dobavljač može rezultirati otkazivanjem Vaše rezervacije ili kupnje, uskraćivanjem pristupa letovima, hotelima, automobilima, aktivnostima ili uslugama, gubljenjem novca plaćenog za takve rezervacije ili usluge te terećenjem Vašeg računa od strane HUP-ZAGREB d.d.a za sve troškove koje HUP-ZAGREB d.d. snosi zbog kršenja tih odredbi. Također pristajete da HUP-ZAGREB d.d., pojedini hotel i dobavljači ostalih putničkih usluga imaju pravo teretiti kreditnu karticu na ime plaćanja kaznenih troškova koji proizlaze iz vaše povrede ovih odredbi. Takva naknada će doći na naplatu bez ranije obavijesti. Slažete se da ste u potpunosti odgovorni za sve troškove, provizije, obveze, poreze i naknade koje proizlaze iz Vašeg korištenje ove Stranice.

SLAŽETE SE DA HUP-ZAGREB D.D. NIJE MATERIJALNO ODGOVORAN ZA ČINOVE, POGREŠKE, PROPUSTE, ZASTUPANJA, JAMSTVA, POVREDE ILI NEMAR BILO KAKVIH TREĆIH OSOBA TJ. DOBAVLJAČA, KAO NI ZA OSOBNE OZLJEDE, SMRT, OŠTEĆENJA HOTELA ILI DRUGU ŠTETU ILI TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ ANGAŽIRANJA TIH DOBAVLJAČA. HUP-ZAGREB D.D. NIJE MATERIJALNO ODGOVORAN I NEĆE PLAĆATI ODŠTETU ZA BILO KAKVA KAŠNJENJA, OTKAZIVANJA, PREBUKIRANJA ILI DRUGE UZROKE KOJI SU IZVAN DIREKTNE HUP-ZAGREB D.D.OVE KONTROLE TE HUP-ZAGREB D.D. NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVE DODATNE TROŠKOVE KOJI IZ TOGA PROIZLAZE.


Opći uvjeti rezerviranja hotela

Osim ostalih odredbi i uvjeta u vezi s našim hotelima koji su navedeni na ovoj Stranici, na rezervacije izvršene na ovoj Stranici primjenjuju se sljedeće opće odredbe i uvjeti.

Odredbe o otkazivanju i ostale informacije o posebnim rezervacijama soba i hotela mogu varirati od hotela do hotela ovisno o tipu rezervacije. Pravila o pojedinačnim cijenama, obavijesti o oporezivanju, primjenjive naknade i odredbe o otkazivanju navedeni su u poglavlju "Odredbe i dodatni troškovi" u dijelu Stranice koji govori o rezervaciji soba.

Ako planirate putovati sa svojim kućnim ljubimcem, preporučamo da direktno provjerite prima li hotel životinje. HUP-ZAGREB d.d. ne prihvaća nikakvu odgovornost za pojedine odredbe o primanju životinja.

Rezervacije koje izvrši jedan ili više pojedinaca ili agencija na licu mjesta u ime jednog ili više predloženih gostiju, kao i rezervacije koje uključuju više od devet (9) soba u istom hotelu za isto razdoblje boravka moraju ići direktno preko hotela. Ako je više od devet (9) soba u istom hotelu rezervirano za isto razdoblje boravka na neki drugi način, HUP-ZAGREB d.d. pridržava pravo otkazivanja ili uvođenja dodatnih zahtjeva u vezi s takvim rezervacijama.

Zahtjevi za posebne pogodnosti kao što su posebna posteljina ili sobe za nepušače su samo zahtjevi te, iako će većina hotela pokušati ispuniti Vaše zahtjeve, HUP-ZAGREB d.d. i hoteli ne jamče da će Vaš zahtjev biti ispunjen.


Ostale odredbe
Uskraćivanje pristupa

Uz sva ostala prava ili pravne lijekove koji su dostupni HUP-ZAGREB d.d.u i bez ikakve materijalne odgovornosti prema korisniku, HUP-ZAGREB d.d. u bilo kojem trenutku i bez ranije obavijesti može zabraniti ili ograničiti korisnika u pristupanju ovoj Stranici i srodnim uslugama, ali će to držati u tajnosti.


Nazivi

Terminologija korištena u ovim Odredbama uvrštena je zbog prihvaćenosti i neće ograničavati niti na neki drugi način utjecati na ove Odredbe.


Prenošenje na druge osobe

Ne možete dati, prenijeti, ugovorom dodijeliti ili opunomoćiti nekoga da preuzme Vaša prava, financijske obveze ili ostale obveze prema ovim Odredbama.


Dodatne odredbe

Dodatne odredbe i uvjeti primjenjuju se na rezervacije, kupnju robe i usluga i ostale vrste korištenja dijelova ove Stranice te pristajete da ćete slijediti ove odredbe i uvjete.


Pravna obveza

Ove odredbe su pravno obvezujuće. U slučaju da neka odredba nije pravovaljana ili ništavna, ipak će stupiti na snagu u punom opsegu koji dopuštaju pozitivni zakoni te takva odredba neće utjecati na valjanost i izvršenje ostalih odredbi.


Odvjetničke naknade

Ako HUP-ZAGREB d.d. poduzme neke aktivnosti kako bi ovaj Sporazum stupio na snagu, HUP-ZAGREB d.d. ima pravo od Vas zatražiti i Vi ste spremni platiti, sve razumne i potrebne odvjetničke naknade te bilo kakve troškove sudskih sporova, uz sve ostale odbitke po zakonu ili imovini na koje HUP-ZAGREB d.d. ima pravo.


Izmjene

HUP-ZAGREB d.d. u bilo kojem trenutku može izmijeniti ove odredbe i Vaša česta uporaba ove Stranice ovisi o odredbama i uvjetima koji su na snazi u trenutku kada koristite ovu Stranicu. Također, pristajete da ćete povremeno provjeravati ove Odredbe i smatra se da ste prije čestog pristupanja, korištenja i/ili unošenja podataka na ovu Stranicu prihvatili izmijenjene odredbe.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI. ZAKONITO ODBIJANJE PRIHVAĆANJA ODGORVONOSTI

PRISTAJETE NA KORIŠTENJE OVE STRANICE NA SVOJU VLASTITU ODGOVORNOST. STRANICA I SVE POVEZANE INFORMACIJE, SADRŽAJI I/ILI MATERIJALI DANI SU NA DEFINIRAN NAČIN BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KAKVE VRSTE. HUP-ZAGREB D.D. OVIME ODBIJA SVA JAMSTVA, BILA ONA IZREČENA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA: JAMSTVO TVRTKE ILI NAVEDENA JAMSTVA TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, jamstvo PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, JAMSTVO ZAKONITOG DJELOVANJA TE JAMSTVA PO STATUTU ILI ZAKONU ILI ONA KOJA PROIZLAZE IZ PROCESA TRGOVANJA ILI KOMERCIJALNOG DJELOVANJA, NE UKLJUČUJUĆI ONA JAMSTVA KOJA SU SAMORAZUMLJIVA I KOJA NIJE MOGUĆE ISKLJUČITI, OGRANIČITI ILI IZMIJENITI PREMA ZAKONIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA OVAJ SPORAZUM. NIKAKAV USMENI SAVJET ILI PISMENA KORESPONDENCIJA ILI INFORMACIJA DOBIVENA OD HUP-ZAGREB D.D.A NEĆE STVORITI GARANCIJU BILO KAKVE VRSTE TE SE NE BISTE SMJELI POUZDAVATI U BILO KAKVU TAKVU INFORMACIJU ILI SAVJET.


OGRANIČENJE MATERIJALNE ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU HUP-ZAGREB D.D., NJEGOVI SLUŽBENICI, PREDSTAVNICI ILI VLASNICI LICENCE NISU ODGOVORNI VAMA NITI BILO KOJOJ DRUGOJ STRANI ZA BILO KAKVE GUBITKE, OZLJEDE ILI ŠTETE, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, KRIVIČNA, POSEBNA, SLUČAJNA, UZROKOVANA ILI SL. (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA IZGUBLJEN NOVAC ILI UŠTEĐEVINU), ŠTO PROIZLAZI ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANO S (A) VAŠIM KORIŠTENJEM STRANICE, (B) BILO KAKVOM POGREŠKOM ILI KAŠNJENJEM (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA OVE STRANICE ZA REZERVACIJE ILI KUPNJU KARATA); ILI (C) USPJEŠNOŠĆU ILI NEUSPJEŠNOŠĆU HUP-ZAGREB D.D. ILI NEKE TREĆE OSOBE KOJA JE PRUŽATELJ USLUGA ILI PROIZVODA U VEZI S OVOM STRANICOM, ČAK I AKO JE TA OSOBA BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST OŠTEĆIVANJA TIH STRANA. OVO OGRANIČENJE MATERIJALNE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE BEZ OBZIRA NA TO TEMELJI LI SE PODNESENO POTRAŽIVANJE NA UGOVORU, NEMARU ILI BILO KAKVOM DRUGOM PRAVNOM TEMELJU.

Neki sudovi ne dopuštaju isključivanje posljedičnih ili slučajnih šteta tako da se neke od ranijih odredbi o isključenju možda ne odnose na Vas. OVIME SE ODRIČETE BILO KAKVIH I SVIH POTRAŽIVANJA OD HUP-ZAGREB D.D., U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM OVE STRANICE I/ILI BILO KAKVIM POVEZANIM PROIZVODIMA ILI USLUGAMA.

U SLUČAJU DA JE HUP-ZAGREB D.D. ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE U VEZI S OVOM STRANICOM, VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK OGRANIČAVA SE NA POVRAT TROŠKOVA ZA USLUGE I PROIZVODE KOJE STE PLATILI, ALI VAM NISU BILI ISPORUČENI.

OVIME SE ODRIČETE SVIH I SVAKOG POJEDNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJE ILI DJELOVANJE U VEZI S OVOM STRANICOM NAKON ISTEKA JEDNE (1) GODINE OD PRVOG POJAVLJIVANJA TAKVE AKTIVNOSTI, DOGAĐAJA, UVJETA ILI PROPUSTA NA KOJEM SE TEMELJI VAŠE POTRAŽIVANJE ILI DJELOVANJE.


Odšteta

Pristajete da od HUP-ZAGREB d.d.-a i njegovih podružnica, pridruženih društava, referenata, direktora, službenika i zaposlenika nećete imati nikakvih potraživanja ili zahtjeva, uključujući i razumne odvjetničke naknade koje su uzrok djelovanja trećih osoba, a nastale su na temelju vaše povrede ovog sporazuma ili dokumenata koji su ovdje navedeni ili na temelju Vašeg kršenja zakona ili prava trećih osoba. Ako HUP-ZAGREB d.d. ne poduzme potrebne radnje u slučaju da Vi ili druge osobe prekršite odredbe, to ne znači da u sljedećem slučaju nema pravo poduzeti potrebne radnje protiv posljedičnih ili sličnih kršenja odredbi.


Nadležni sud

Bilo kakvi sporovi koji proizlaze ili su u vezi s ovom stranicom vode se, tumače i stupaju u snagu u skladu sa zakonima Republike. Korištenje ove Stranice nije ovlašteno na nekom području na kojem sve odredbe ovog Sporazuma nisu učinkovite, uključujući bez ograničenja i ovaj odlomak.


Sporazum u cijelosti

Ove odredbe i one koje čine njegov sastavni dio ili na koje se ovaj Sporazum poziva (uključujući bez ograničenja HUP-ZAGREB d.d.ovu Online Izjavu o privatnosti) čine sastavni dio sporazuma između nas u vezi s gore navedenim predmetom te se time ukidaju svi raniji sporazumi i dogovori (bili oni usmeni ili pismeni) u vezi s navedenim predmetom te se ne mogu nadopunjavati niti mijenjati osim u pismenom obliku ili objavljivanjem određenih dopuna i izmjena na ovoj Stranici.

Posljednje izmjene: 27. rujna 2007.


Politika kolačića (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Euopske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?


Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

 • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
 • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje:

 • Mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića


Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/HUP-ZAGREB d.d. – Online Izjava o privatnosti

Naša misija

U kompaniji HUP-ZAGREB d.d. posvećeni smo zaštiti Vaše privatnosti i čuvanju Vaših osobnih povjerljivih informacija. Misija HUP-ZAGREB d.d. misija sastoji se u stalnom širenju očekivanja naših gostiju u pogledu proizvoda i usluga koje nudimo našim poslovnim gostima i turistima. Naš je cilj izgraditi iskustva koja odgovaraju potrebama naših gostiju korištenjem informacija koje ste nam povjerili s povjerenjem. HUP-ZAGREB d.d. se obvezuje da će poštivati vašu privatnost i da će se držati načela zaštite danih podataka i zakona o privatnosti koja vrijede širom svijeta.

Nudimo Vam Izjavu o privatnosti kao objašnjenje za informacije koje prikupljamo, kako ih koristimo i kako korištenje tih informacija može doprinijeti Vašem iskustvu na našim web stranicama i u poslovanju s nama. Želimo da budete dobro obaviješteni kada donosite odluke te Vas molimo da odvojite malo vremena i pročitate sljedeća poglavlja.

VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO:

HUP-ZAGREB d.d. skuplja informacije o svojim gostima i posjetiteljima naših web stranica kako bismo omogućili gostima i posjetiteljima da prikupe iskustva koja odgovaraju njihovim potrebama. Informacije prikupljamo kao dio: (i) vršenja rezervacije ili slanja zahtjeva za informacijama, (ii) procesa kupovanja proizvoda, (iii) registriranja za članstvo u nekom od naših programa, (iv) podnošenja prijave za posao ili (v) komuniciranja s nama (npr. istraživanja, promidžbene ponude ili potvrde rezervacija). Pokušavamo prikupljati informacije samo kada ste Vi o tome obaviješteni te uz Vaš pristanak, ako je potreban. Vrste osobnih povjerljivih informacija koje prikupljamo mogu uključivati Vaše ime, kućnu adresu, adresu tvrtke i e-mail adresu, brojeve telefona i faksa, informacije o kreditnim karticama, datum rođenja, spol i informacije o stilu života kao što je vrsta sobe koju želite, aktivnosti u Vaše slobodno vrijeme, imena i dob djece te ostale informacije koje su potrebne za ispunjavanje posebnih zahtjeva (npr. zdravstveno stanje koje zahtijeva smještaj u posebnim sobama).
SVRHA PRIKUPLJANJA, OBRADE I OBJAVLJIVANJA PODATAKA:

Prikupljanje i korištenje


HUP-ZAGREB d.d. veliku pažnju posvećuje tome da vas informira o prikupljanju i korištenju informacija koje se smatraju osobnima, a dobivene su ili prikupljene od posjetitelja koji koriste naše web stranice, proizvode i usluge. U pravilu ćemo Vas moliti informacije samo ako ih zaista trebamo ili ih namjeravamo iskoristiti. Neke od osnovnih svrha prikupljanja osobnih informacija su sljedeće:

 • pružanje usluga kao što je provođenje transakcija (npr. vršenje rezervacija, ispunjavanje zahtjeva za informacije ili ispunjavanje narudžbe proizvoda)
 • marketing i komuniciranje s Vama u vezi s proizvodima i uslugama koje HUP-ZAGREB d.d. nudi, našim strateškim marketinškim partnerima i ostalim pouzdanim trećim osobama
 • provođenje istraživanja tržišta putem raznih anketa kako bismo bolje zadovoljili Vaše potrebe, poboljšali učinkovitost naših web stranica, Vaše iskustvo boravka u hotelima, naše različite oblike komuniciranja, marketinške kampanje i/ili promidžbene aktivnosti

Uvijek možete odbiti otkrivanje osobnih informacija ili odlučiti kakvu vrstu komunikacije želite primiti od nas. Ipak, na taj način mogu biti otežane određene transakcije. Primjerice, ako ne unesete ime, nećemo moći obraditi rezervaciju.

Obrada podataka i objavljivanje


U većini slučajeva informacija koju dajete dodaje se lokalnoj ili globalnoj bazi podataka. Tijekom obrade Vaših informacija možda će biti potrebno dati Vaše osobne informacije HUP-ZAGREB d.d.ovim pridruženim društvima, hotelima u okviru sustava HUP-ZAGREB d.d.-a. Naša je općenita praksa da HUP-ZAGREB d.d. ne prodaje, ne iznajmljuje i fizički ne daje osobne informacije nepridruženim trećim osobama izvan sustava HUP-ZAGREB d.d.-a. Situacije u kojima HUP-ZAGREB d.d. može otkriti Vaše informacije drugima uključuju:

 • situacije u kojima smo dobili Vaš pristanak
 • situacije u kojima je potrebno dijeljenje ili objavljivanje Vaših informacija kako bismo Vam ponudili proizvode ili usluge koje želite (npr. paket aranžman za odmor)
 • situacije u kojima tvrtke ili pružatelji usluga koji posluju u ime HUP-ZAGREB d.d.a zahtijevaju takve informacije (npr. obrada kreditne kartice, usluge podrške za klijente, administracija vezana uz istraživanje tržišta ili usluge vođenja baze podataka)
 • situacije u kojima hotel ili neki drugi objekt napušta sustav HUP-ZAGREB d.d.-a, te je pristup Vašim osobnim informacijama neophodan kako bi se olakšalo poslovanje ili izvršile ugovorne obveze.
 • situacije koje se mogu pojaviti ako dolazi do spajanja HUP-ZAGREB d.d.ovih društava ili kupnje od strane druge tvrtke
 • situacije u kojima je potrebno poštivati pravne ili propisane zahtjeve ili obveze u skladu s pozitivnim zakonima ili sudskim odlukama
 • u slučajevima nužde kao što su zaštita života, zdravlja ili vlastite imovine


Ako se informacija dijeli s nekim kao što je gore opisano, uvijek maksimalno pokušavamo ograničiti opseg informacije koju ste nam dali na najmanju moguću mjeru koja je potrebna za odvijanje određene funkcije. Osim ako nema sudske zabrane, zahtijevamo da treće osobe čuvaju Vaše osobne informacije i poštuju pozitivne zakone i odredbe o privatnosti.

PRISTANAK:

U okviru naše obveze da budete obaviješteni možda ćemo Vas poštom, e-mailom, telefonom ili na drugi način kontaktirati kako bismo Vas obavijestili o novim proizvodima i uslugama ili nadolazećim posebnim ponudama, događajima, bonusima ili drugim relevantnim informacijama HUP-ZAGREB d.d., a koje bi Vas mogle zanimati. Također ćete možda primiti poštu ili drugi tip komunikacije od pažljivo odabranih trećih osoba. Uvijek Vam nudimo mogućnost odbijanja svih ili nekih od ovih vrsta komuniciranja slijeđenjem uputa koje su uključene u naše e-mailove ili druga sredstva komuniciranja ili ćemo Vas kontaktirati direktno.

U nekim slučajevima Vaše odobrenje proizlazi iz prirode usluge koju ste zatražili ili iz poduzete transakcije. Primjerice, HUP-ZAGREB d.d. može prikupiti i koristiti osobne informacije koje ste dobrovoljno dali, zatim informacije o Vašem karakteru ili informacije prikupljane sustavno tijekom dužeg vremena. Također, smatra se da ste nam dali svoje odobrenje za komunikaciju koja je potrebna za vršenje transakcija i usluga koje ste zatražili.

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA:

Također, neke vrste informacija mogu se pohraniti beskonačno u back up sustavima ili u okviru dokumenata za logiranje zbog tehničkih poteškoća, financijskih ili pravnih zahtjeva. Stoga, nemojte uvijek očekivati da će sve Vaše osobne informacije biti u potpunosti uklonjene iz naših baza podataka nakon što podnesete odgovarajući zahtjev.

SREDSTVA OSIGURANJA:

HUP-ZAGREB d.d. prepoznaje važnost sigurnosti podataka te stalno kontrolira i potiče tehničke, fizičke i logističke sigurnosne odredbe i procedure. Sve web stranice i serveri koje HUP-ZAGREB d.d. posjeduje imaju sigurnosne mjere koje omogućuju zaštitu Vaših osobnih informacija od gubitka, zloporabe i mijenjanja dok su pod našom kontrolom. Ipak, "zajamčena sigurnost" ne postoji niti na internetu niti izvan njega, čuvamo Vaše informacije korištenjem proceduralne i tehničke zaštite, uključujući kontrolu lozinki, "firewall" i korištenje 128-bitne enkripcije koja se temelji na 3-stupanjskom digitalnom certifikatu (Class 3 Digital Certificate). To omogućuje korištenje razina sigurnosnih utičnica (SSL), tj. enkripcijske metode koja se koristi za zaštitu podataka od presretanja i pronalaženja tijekom prijenosa.

ON-LINE TEHNOLOGIJE:

HUP-ZAGREB d.d. smije koristiti cookije, nevidiljive piksele i web beacone kako bi dobio informacije o Vama dok posjećujete naše web stranice. Cookie je vrlo mali tekstni dokument koji se šalje na Vaš pretraživač s web servera i pohranjuje u tvrdom disku vašeg računala. Vašem računalu se tako dodjeljuje jedinstveni identifikator koji povremeno postaje Vaša identifikacijska kartica svaki puta kada se vratite na HUP-ZAGREB d.d.ovu web stranicu.

Cookiji su osmišljeni kako bi se uštedjelo vrijeme jer nam omogućuju komunikaciju u skladu s Vašim afinitetima te nas ne morate svaki puta kada se vraćate na naše web stranice podsjećati što ste ranije odabrali. HUP-ZAGREB d.d.-ovi cookiji nisu zamišljeni tako da oštećuju Vaše dokumente niti mogu iščitavati informacije iz drugih dokumenta na tvrdom disku Vašeg računala.

HUP-ZAGREB d.d. također koristi nevidljive piksele, tzv. web beacone kako bi izbrojio koliko ljudi posjećuje određene web stranice. Informacije prikupljene s nevidljivih piksela koriste se i izvještavaju povremeno te ne sadrže osobne informacije. HUP-ZAGREB d.d. može iskoristiti te informacije kako bi poboljšao marketinške programe i sadržaj.

LINKOVI S DRUGIM WEB STRANICAMA:

Kako bi izašao u susret Vašim potrebama, HUP-ZAGREB d.d. nudi linkove s drugim web stranicama kako bi Vama bilo lakše i kako biste bili obaviješteni o svemu. HUP-ZAGREB d.d. nije materijalno niti drugačije odgovoran za sadržaj predstavljen na nekoj drugoj web stranici, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo kakva marketinška potraživanja ili metode. Molimo da imate na umu kako će HUP-ZAGREB d.d. zaštiti Vaše informacije na web stranicama koje HUP-ZAGREB d.d. posjeduje i vodi, ali ne može kontrolirati i nije odgovoran za odredbe o privatnosti koje imaju stranice trećih osoba. Web stranice koje su u vlasništvu trećih osoba i kojima se pristupa putem linkova na našim web stranicama imaju posebne odredbe o privatnosti i prikupljanju podataka i posebne sigurnosne mjere. Nismo materijalno ni na drugi način odgovorni za odredbe, metode i sigurnosne mjere koje uvode treće osobe na svojim web stranicama. Preporučamo Vam da stupite s njima u kontakt i postavite im pitanja u vezi s njihovim odredbama o privatnosti, metodama i sigurnosnim mjerama prije same objave osobnih informacija. Savjetujemo Vam da prekontrolirate izjave o privatnosti i odredbe povezanih web stranica kako biste znali kako te web stranice prikupljaju, koriste i pohranjuju informacije.

MALOLJETNICI:

HUP-ZAGREB d.d. ne želi dobivati niti primati osobne informacije direktno od maloljetnika. Ipak, ne možemo uvijek odrediti dob osoba koje pristupaju našim web stranicama. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) dostavi svoje podatke bez pristanka roditelja ili staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nam to jave kako bismo uklonili te informacije i prestali slati marketinške materijale HUP-ZAGREB d.d-a maloljetniku.

KONTAKTIRAJTE NAS:

Ako želite ažurirati svoje informacije, izmijeniti svoje afinitete pri komuniciranju ili ako ubuduće ne želite primati marketinške materijale, možete nas kontaktirati:
e-mailom:
telefonom:
faksom:
ili poštom na adresu:
HUP-ZAGREB d.d.
Trg Krešimira Ćosića 9
HR 10000 ZAGREB
CROATIA

AŽURIRANJE IZJAVE O PRIVATNOSTI:

HUP-ZAGREB d.d. može nadopunjavati Izjavu o privatnosti s vremena na vrijeme kako bi je uskladio s promjenama propisa za zaštitu okoliša, poslovnim potrebama ili zadovoljio potrebe naših gostiju, hotela, strateških marketinških partnera i pružatelja usluga. Ažurirane verzije bit će objavljene na našoj web stranici s datumom tako da uvijek znate kada je Izjava o privatnosti posljednji puta ažurirana.

27. rujna, 2007.


 
Facebook app privacy policy

HUP Zagreb
The Westin Zagreb
Sheraton Zagreb Hotel
Panorama Zagreb Hotel
Hotel International
Hotel Jadran
Newsletter
Sve najnovije vijesti pronađite na newsletteru Hotela International.